தகவல் மற்றும் தொலை தொடர்பு தொழில்நுட்பம்
தகவல் மற்றும் தொலை தொடர்பு ஆராய்ச்சி ஆய்வுகள் மற்றும் ஆவணங்கள்
உந்துதல் திறன் வளர்ச்சி பற்றிய மொபைல் தொழில்நுட்பம்    
இ-வேளாண் போக்குவரத்து வலையமைப்பு வேளாண் வணிகம் வளர்ச்சிக்கு  கையடக்க தொலைபேசிகள் மூலம்
குறுந்தகவல் அனுப்புதல்
கிராமத்தில் இருக்கும் விவசாயிகளை தகவல் மற்றும் தொலை தொடர்பு தொழில்நுட்பம் முலம் சந்தைகளை இணைத்தல்   தகவல் மற்றும் தொலை தொடர்பு தொழில்நுட்பம் பின்பற்றல்
தகவல் மற்றும் தொலை தொடர்பு தொழில்நுட்ப ஆய்வு கட்டுரைகள் டிஜிட்டல் நிதி- கை பேசி மூலம் கட்டணம் செலுத்துதல்
தகவல் தொலை தொடர்பு தொழில்நுட்ப வெற்றிக் கதைகள் சமூக தகவல் சார்ந்த  உலக மாநாட்டில் பரிந்துரைகள்
GFRAS- விரிவாக்கம் மற்றும் ஆலோசனைச் சேவைகள்
WSIS மன்றம் விளைவு
விரிவாக்கம் மற்றும் ஆலோசனை சேவைகளுக்கு தகவல் தொழில்நுட்பம் மீன் வளத்துறையில் தகவல் தொழில் நுட்பத்தின் பங்கு
ஆலோசனை சேவைகளுக்கு சமூக ஊடகங்கள்   இறுதிப்  பயனருக்கான  மொபைல் சேவைகள்
வேளாண் விரிவாக்க மற்றும் ஆலோசனை சேவைகளுக்கு வலை இணையதளங்கள் தகவல் தொடர்பு  தொழில்நுட்பத்தில் மதிப்புச் சங்கிலியை 
வலுப்படுத்துதல்
வேளாண் சேவைகள் ஆலோசனைக்காக கையடக்க தொலைபேசிகள் வறுமைக்கும் தொழில்நுட்பத்துக்கும் இடையே போராட்டம்
தேசிய இ- வேளாண்மை உத்திகள் கையிருப்பு விவரம்
நவீன  தகவல்  தொடர்பாடல் மேற்கொள்ளுதலில் பாதிக்ககூடிய காரணங்கள் WSIS 2015 வெற்றி கதைகள்
வேளாண் மதிப்பு சங்கிலி யில் தகவல் மற்றும் தொலை தொடர்பின்
தீர்வுகள்
வேளாண் விரிவாக்கத்தில் தகவல்  தொடர்பு  தொழில்நுட்பத்தின்
தாக்கம்
 

முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | பொறுப்புத் துறப்பு

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2015