தோட்டக்கலை :: மலரியல் பயிர்கள் :: கிளாடியோலஸ்
 

லில்லியம்

இரகங்கள்:

ஆசிய கலப்பினம் : டீரீம்லாண்டு (மஞ்சள்), ப்ருனெல்லா (ஆரஞ்சு), நோவோனா (வெள்ளை), (மஞ்சள்), பாலியன்னா (மஞ்சள்), மஞ்சள் ஜெயண்ட் (இளஞ்சிவப்பு), பிளாக் அவுட் (ஆழமான சிவப்பு)

ஓரியண்டல் பாடலிலேயே : ஸ்டார் கேசா (இளஞ்சிவப்பு மற்றும் வெள்ளை), நீரோ ஸ்டார், சைபீரியா, ஆகபுல்கொ (இளஞ்சிவப்பு செடி) மற்றும் காசாபிளாங்கா

கிழக்கு லில்லி: எலிகண்ட் லேடி, ஏஸ், ஸநோ குயின்,  வெள்ளை, அமெரிக்க கிராஃப்ட் ஹார்பர்
   

காலநிலை
லில்லியம் பசுமை குடில்களில் வளர்க்கப்படுகின்றன. 10-150 செல்சியஸ் இரவு வெப்பநிலை மற்றும் 18-220 செல்சியஸ் நாள் வெப்பநிலை ஏற்றதாக இருக்கிறது.

மண்
5.5 - 6.5 கார அமிலத்தன்மை உள்ள் நல்ல வடிகட்டிய மண் மற்றும் நடுத்தர சம பகுதிகளில் நன்கு வளரும். (தேங்காய் நார் உரம் மற்றும் தொழுஉரம்) ஏற்றதாக உள்ளது. கிருமிகளை நீக்க டேசாமெட் 30 கிராம்/மீ2 படுக்கைகள் புகையூட்டுதல் செய்ய வேண்டும்.

இனப்பெருக்கம்
லில்லியம் வணிக ரீதியாக பல்புகள் மூலம் வளர்க்கப்படுகிறது. ஆறு வார காலம் வரை சேமிக்கலாம். ஒரு வருடம் வரையில் இலைக்கிழங்குகளை சேமித்து வைக்க முடியும்.

இடைவெளி
20x15 செ.மீ, 15x15 செ.மீ அல்லது 15x10 செ.மீ (இலைக்கிழங்களின் அளவை பொறுத்து இடைவெளி மாறும்)

நீர்பாசனம்
கோடை காலங்களில் 6-8 லிட்டர்/மீ2/நாள். குளிர் காலங்களில் 6 லிட்டர்/மீ2/நாள்.

ஊட்டச்சத்து
பின்வரும் உரப்பாசன அட்டவணையை பின்பற்ற வேண்டும்.


ஊட்டச்சத்து அளவு (கிராம்/மீ2/வாரம்)
ஆசியன் ஓரியண்டல்
கால்சியம் நைட்ரேட் 2.5 2.5
19:19:19 ஆல் நைன்டீன் 0.5 0.5
பொட்டாசியம் நைட்ரேட் 2.2 2.3
நுண்ணூட்டக் கலவை 1.2 1.2
பயிர் ஆதாரம் :  நூல் அல்லது கயறு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

பயிர் பாதுகாப்பு

பூச்சிகள்

அசுவிணி : அமிடாகுளோப்ரிட் 17.8% எஸ்.எல் 1 மிலி/ லிட்டர் அல்லது டைமெத்தோயேட் 30 இசி 2 மிலி/லி அளிக்கவும்.
சிலந்தி: நனையும் கந்தகம் 1.5 கி/ லிட்டர் அல்லது அபாமெக்டின் 0.4 மிலி/ லிட்டர் அல்லது ப்ரோபர்கைட் 2 மிலி/லிட்டர் தெளிக்கவும்.

இலைப்பேன் :
டைமீதேயேட் 30 இசி 2 மிலி/ லிட்டர், மீத்தைல் 25 இசி 2 மிலி தெளிக்கவும்.

நோய்கள்

சாம்பல் அச்சு : 2கி / லிட்டர் ஜினைப் தெளிக்கவும்
இலைக்கிழங்கு அழுகல் : 1 கி / லிட்டர் டைபென்கோனசோல் 0.5 மிலி / லிட்டர் கார்பன்டசிம் தெளிக்கவும்.

வேர் அழுகல் : 0.1% மெட்டாலக்சில் தெளிக்கவும்

 
 
 
 
அறுவடை :
மொட்டுகள் குறைந்த நிறம் கொண்டவையாக காணப்படு்ம். மொட்டுகள் திறந்த நிலையில் இருக்கும்போது அறுவடை செய்யப்படுகிறது. மொட்டுகள் திறந்திருக்கும் நிலையில் அறுவடை செய்ய வேண்டும்.

வயது:
ஆசிய கலப்பினம் : 8-10 வாரங்கள்
ஓரியண்டல் பாடலிலேயே – 14-16 வாரங்கள்

மகசூல்:
40 மலர்கள் /மீ2 சராசரி மகசூல் 30 மலர்/மீ2