த.வே.ப வேளாண் இணைய தளம் :: அரசு திட்டங்கள் & சேவைகள்
தேசிய வேளாண்மை மேம்பாட்டுத் திட்டம் (NADP)
மத்திய அரசு
மத்திய அளவிலான வேளாண் திட்டம் ராஷ்டிய க்ரிஷி விகாஷ் யோஜ்னா        
       
தமிழ்நாடு அரசு
NADP - மாநில அளவிலான வேளாண் திட்டம்
பகுதி 1  
பகுதி 2  
த.நா.வே.ப  
த.நா.வே.ப(NAIP)  
மாவட்ட அளவிலான வேளாண் திட்டம்  
NMSA - செயல்பாட்டு வழிமுறைகள்  
தேசிய கிராமப்புற வேலை வாய்ப்பு உறுதியளிப்பு திட்டம்  
 
முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | தொடர்புக்கு

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2015