த.வே.ப வேளாண் இணைய தளம் :: அரசு திட்டங்கள் & சேவைகள்  

மத்திய வேளாண்மை போர்டல் - SRS

மாநில வேளாண்மை போர்டல் - கேரளா - SRS

மாநில வேளாண்மை போர்டல் - ஹிமாச்சல் பிரதேசம் - SRS

மாநில வேளாண்மை போர்டல் வரைவு, SRS ஆவணம் பகிர்தல் – அசாம்

மாநில வேளாண்மை போர்டல் வரைவு, SRS ஆவணம் பகிர்தல்

மாநில வேளாண்மை போர்டல் - ஜார்க்கண்ட் - SRS

மாநில வேளாண்மை போர்டல் - மத்தியப் பிரதேசம் SRS

பூச்சிக் கொல்லிகள், உரத்துறை மற்றும் விதைகள் குறித்த விவரங்கள்   - பகுதி I

பூச்சிக் கொல்லிகள், உரத்துறை மற்றும் விதைகள் குறித்த விவரங்கள்   - பகுதி III

பூச்சிக் கொல்லிகள், உரத்துறை மற்றும் விதைகள் குறித்த விவரங்கள்   - பகுதி II

SRS பகிர்வதை தொடர்பான கடிதம் (பாகம் - உரம்)

மண்ணின் தகவல் - SRS தொகுப்பு

மண்ணின் தகவலை வழங்குவது -, SRS தொகுப்பு (புதிய படிம) (புதிய டெம்ப்ளேட்)

பயிர்கள் & சிறந்த விவசாய நடைமுறைகள் (GAPS), பண்ணை இயந்திர மற்றும் பயிற்சி தகவல் வழங்கும் -, SRS

பயிர்கள் & சிறந்த விவசாய நடைமுறைகள் (GAPS), பண்ணை இயந்திர மற்றும் பயிற்சி தகவல் வழங்கும் -, SRS

வானிலை மற்றும் வேளாண் வானிலை ஆலோசனைக் தகவல் –SRS

வானிலை மற்றும் வேளாண் வானிலை ஆலோசனைக் தகவல் –SRS தொகுப்பு

விலை, வருகை, கொள்முதல் தகவல்கள் குறித்த விவரங்கள், SRS

ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி மின்னணு சான்றிதழ் - SRS

ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி மின்னணு சான்றிதழ் - புதிய படிம, SRS (புதிய டெம்ப்ளேட்)

விற்பனை கட்டுமானம் குறித்த விவரங்கள் - SRS

வேளாண்மை, தோட்டக்கலை, மலர்கள், கால்நடை மற்றும் மீன்வள சந்தைப்படுத்தல் உள்கட்டமைப்பு தகவல் - SRS வழங்கல்

திட்டங்களை செயல்படுத்துவது மற்றும் மதிப்பீட்டு - SRS

மீன்வள உள்ளீடு தகவல் - SRS

மீன்வள உள்ளீடு தகவல் – SRS வழங்கல்

நீர்ப்பாசன உள்கட்டமைப்பு தகவல் - SRS தொகுப்பு

பாசன வசதிகள் உள்கட்டமைப்பில் தகவல் - SRS

வறட்சி நிவாரண மற்றும் நிர்வாகம் பற்றிய தகவல்களை அளித்தல் - SRS

வறட்சி நிவாரண மற்றும் மேலாண்மை தகவலை வழங்குவது - SRS தொகுப்பு

கால்நடை மேலாண்மை தகவல் - SRS

கால்நடை மேலாண்மை தகவல் - SRS தொகுப்பு

 
 
 
முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | தொடர்புக்கு

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2015