இந்தியாவில் உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தரம்
இந்தியாவில் உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தரம்
1 தேசிய கோடெக்ஸ்
1 எப் எஸ் எஸ் ஏ ஐ (FSSAI)
1 உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தரம் – விதிகள்
1 உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தரம் – நெறிமுறைகள்
1 உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தரம்
1 NABL - அங்கீகாரம் பெற்ற உணவு பரிசோதனை ஆய்வகங்கள்
தமிழ்நாட்டில் உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தரம்
1 தமிழ்நாடு குடும்ப நலத்துறை
1 உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தரம் – தமிழ்நாடு
1 தமிழ்நாடு உணவு பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் பட்டியல்
1 மாநிலங்களுக்கான உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தரம்
உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தரம் – சட்டங்கள்
1 உணவு கலப்படம் பாதுகாப்பு சட்டம்
1 பழப்பொருட்கள் சட்டம்
1 மாமிச பொருட்கள் சட்டம்
1 பால் மற்றும் பால்பொருட்கள் சட்டம்
1 சமையல் எண்ணெய் போதியல்
1 கரைதெடுத்த சமையல் எண்ணெய், எண்ணெய் நீக்கிய பிண்ணாக்கு, உண்ணக்கூடிய மாவுகள் சட்டம்
1 இன்றியமையாத மாவுகள் சட்டம்
1 தவர் எண்ணெய் பொருட்கள் சட்டம்
HACCP
1 தேசிய HACCP சான்றிதழ் மையம்
1 இந்தியாவில் HACCP செயல்படுத்துதல்
அடிப்படை உணவு பாதுகாப்பு
முக்கிய உணவு பாதுகாப்பு முத்திரைகள்

எப் எஸ் எஸ் ஏ ஐ முத்திரை மற்றும் உரிமம் எண் பொதியலில் குறிப்பிடவேண்டும்.

பொதியலில் பச்சை வண்ண முத்திரை சைவ உணவை குறிப்பிடும்.

பொதியலில் பழுப்பு வண்ண முத்திரை சைவ உணவை குறிப்பிடும்.

பொதியலில் மஞ்சள் வண்ண முத்திரை முட்டை கலந்த உணவைக் குறிக்கும்.

இந்திய வேளாண் பொருட்களுக்கான முத்திரை.

இந்திய அங்கக உணவுகளுக்கான முத்திரை.

பொதியலிடப்பட்ட தண்ணீர் நெகிழி புட்டிகளுக்கான தர முத்திரை

கதிர்வீச்சுக்குஉட்படுத்தப்பட்ட உணவுகளுக்கான முத்திரை.

 

முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | தொடர்புக்கு

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2015