த.வே.ப.க வேளாண் இணைய தளம் :: நேரடி துவரை சாகுபடியில் சொட்டு நீர் உரம்பாசனம்
நேரடி துவரை சாகுபடியில் சொட்டு நீர் உரம்பாசனம்
முன்னுரை
நிலத்தை தயார் படுத்துதல்
சொட்டுநீர்ப்பாசனம்
நீர் தேவை
உரப் பாசனம்
களை மேலாண்மை
இலைவழி தெளிப்பு
பயிர் பாதுகாப்பு
அறுவடை
முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | பொறுப்புத் துறப்பு | தொடர்புக்கு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2016