TNAU Agritech Portal
பயிர் பாதுகாப்பு :: நெல் பயிரைத் தாக்கும் நூற்புழுக்கள்

நெற்பயிரைத் தாக்கும் நூற்புழுக்கள்


     

வேர் முடிச்சு நுாற்புழு

 

நெல் வேர் நூற்புழு

 

வெண் இலைநுனி நுாற்புழு

 
 
முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | வெளியீடுகள் | தொடர்புக்கு | பொறுப்புத் துறப்பு 
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் - 2016