முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள்| தொடர்புக்கு
தவேப வேளாண் இணைய தளம் :: பயிர் பாதுகாப்பு
ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள்  
 பூச்சிக்கொல்லி வாரியாக பூச்சி மேலாண்மை பயிர் வாரியாக பூச்சி மேலாண்மை
மேலும் விவரங்களுக்கு :
http://www.cibrc.nic.in/
Updated on September, 2016
 

முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | பொறுப்புத் துறப்பு | தொடர்புக்கு

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் - 2016

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் - 2013