பயிர் பாதுகாப்பு :: புதிய பி.டி. தொழில்நுட்பம்

புதிய பி.டி. தொழில்நுட்பம்

Source:

முனைவர் அ.கோபிகிருஷ்ணன்
உதவி பேராசிரியர் (பயிர்ப் பெருக்கம் மற்றும் மரபியல்)
வேளாண்மை ஆராய்ச்சி நிலையம்
விரிஞ்சிபுரம் - 632104
Updated on Nov, 2016

முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | தொடர்புக்கு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் - 2016