வங்கி மற்றும் கடன் :: இலவச தொலைபேசி எண்கள்
ஏ.பீ.என் ஆம்ரோ
-
1800 11 2224
கனரா வங்கி
-
1800 44 6000
சிட்டி வங்கி
-
1800 44 2265
கூட்டுறவு வங்கி
-
1800 443 555
வளர்ச்சி கடன் வங்கி
-
1800 22 5769
எச்.டி.எப்.சி வங்கி
-
1800 227 227
ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ வங்கி
-
1800 333 499
ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ வங்கி - அயல்வாழ் இந்தியர்
-
1800 22 4848
ஐ.டி.பி.ஐ வங்கி
-
1800 11 6999
இந்தியன் வங்கி
-
1800 425 1400
ஐ.என்.ஜி வைசியா வங்கி
-
1800 44 9900
கோடக் மகேந்திரா வங்கி
-
1800 22 6022
லார்டு கிருஷ்ணா வங்கி
-
1800 11 2300
பஞ்சாப் தேசிய வங்கி
-
1800 122 222
ஸ்டேட் பாங்க் ஆப் இந்தியா
-
1800 44 1955
சிண்டிகேட் வங்கி
-
1800 44 6655
ஆந்திரா வங்கி
-
1800 42 54059
அலஹாபாத் வங்கி
-
1800 22 0363
ஆக்ஸிஸ் (யு.டி.ஐ) வங்கி
-
1860 425 8888
பாங்க் ஆப் பரோடா
-
1800 22 4447
பாங்க் ஆப் பஞ்சாப்
-
1800 22 2340,1800 22 0888
பாங்க் ஆப் இந்தியா
-
1800 22 00 88
இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி
-
1800 4251 230
ஓரியன்டல் பாங்க் ஆப் காமர்ஸ்
-
1800 180 1235
ஸ்டேட் பேங்க் ஆப் பாட்டியாலா
-
1800 112 211
யூனியன் பாங்க் ஆப் இந்தியா
-
1800 22 22 44
ஹெச்.டி.எப்.சி வங்கி
-
1800 425 4332, 1800 22 7227
லட்சுமி விலாஸ் வங்கி
-
1800 425 2233
ஸ்டேட் பேங்க் ஆப் மைசூர்
-
1800 425 2244
ஸ்டேட் பேங்க் ஆப் திருவாங்கூர்
-
1800 425 5566
ஸ்டேட் பேங்க் ஆப் ஹைதராபாத்
-
1800 425 4055
யூகோ வங்கி
-
1800 345 0123
ஓரியன்டல் பாங்க் ஆப் காமர்ஸ்
-
1800 345 2424
கரூர் வைஸ்யா வங்கி
-
1800 102 1916
தேசிய வேளாண்மை மற்றும் கிராம் முன்னேற்ற வங்கி (NABARD)
-
1800 22 9009
இந்திய சிறு தொழில்கள் மேம்பாட்டு வங்கி (SIDBI)
-
1800 22 6753
தமிழ்நாடு மெர்கண்டைல் வங்கி லிமிடெட்
-
1800 425 0426
தனலட்சுமி வங்கி
-
1800 425 1747
பெடரல் வங்கி
-
1800 425 1199
சென்ட்ரல் வங்கி
-
1800 22 2368
 
முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | வெளியீடுகள் | பொறுப்புத் துறப்பு | தொடர்புக்கு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் 2016