வங்கி மற்றும் கடன் ::தேசிய பால் பண்ணை மேம்பாட்டு அமைப்பு
தேசிய பால் பண்ணை மேம்பாட்டு அமைப்பு (NDDB)

தேசிய பால் பண்ணை மேம்பாட்டு அமைப்பு ஊக்குவிப்பு, நிதி, ஆதரவு ஆகியவை சொந்தமாக உற்பத்தி மற்றும் கட்டுப்பாட்டு அமைப்புகள் ஆகியவற்றிற்காக தொடங்கப்பட்டது. என்டிடிபியின் திட்டங்கள் மற்றும் செயல்கள் விவசாயிகள் கூட்டுறவுகளை வலிமைப்படுத்தவும் தேசிய கொள்கைகளுக்கு உறுதுணையாக இருப்பதற்கு வழிவகை செய்கிறது. என்டிடிபியின் முயற்சிகளுக்கு அடிப்படை கூட்டுறவு கொள்கைகள் மற்றும் கூட்டுறவு திட்டங்கள்.

ஆதாரம்: http://www.nddb.org

 
முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | வெளியீடுகள் | பொறுப்புத் துறப்பு | தொடர்புக்கு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் 2016