வங்கி மற்றும் கடன் :: கிரிஷாக் பாரதி கூட்டுறவு லிமிடெட்
கிரிஷாக் பாரதி கூட்டுறவு லிமிடெட் (KRIBHCO)

கிரிஷாக் பாரதி கூட்டுறவு லிமிடெட் (KRIBHCO) உரத் தயாரிப்பிற்கு ஒரு முன்னோடி கூட்டுறவு சங்கம். இது பல மாநில கூட்டுறவு சங்கங்களின் விதி 1985 - ன் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்டது. இந்திய அரசு, இஃப்கோ, என்.சி.டி.சி மற்றும் நாட்டில் உள்ள இதர வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கங்கள் மூலம் ஊக்குவிக்கப்பட்டது. கிரிஷாக் பாரதி கூட்டுறவு லிமிடெட் (KRIBHCO) உரத் தொழிற்சாலை யூரியா, அமோனியா மற்றும் உயிர் உரங்கள் தயாரிப்பு வளாகம் குஜராத் மாநிலம் ஹசிரா என்ற இடத்தில் தப்தி ஆற்றின் கரை ஓரத்தில், சூரத்தில் இருந்து 15 கி.மீ தொலைவில், சூரத் - ஹசிரா நெடுஞ்சாலையில் உள்ளது.

ஆதாரம்  : http://kribhco.net/
 
முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | வெளியீடுகள் | பொறுப்புத் துறப்பு | தொடர்புக்கு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் 2016