தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழக வேளாண் இணைய தளம்
விருதுகள் 2016 - 2017
Best Institution /university awarded by ICAR
Best centre of Network project on Organic farming Award to Department of Sustainable Organic Agriculture, TNAU, Coimbatore
ICAR-AICRP Micronutrients Centre Award 2016 conferred to TNAU centre
Best AICRP centre  for Weed Management to Department of Agronomy, TNAU, Coimbatore.
Best AICRP centre on Palms to Coconut Research Station, Aliyarnagar

Awards from other agencies
Plague of appreciation Award by Cereal systems initiatives for South Asia Co-ordinated by CIMMYT, Mexico to Soil and Water Management research Institute, Thanjavur
Skoch – Order – of - Merit Award to Agro Climatic Research Centre, TNAU given by Skoch Group, New Delhi
The NAIP project A Value Chain on Industrial Agroforestry in Tamil Nadu was awarded as the TOP 100 PROJECTS IN INDIA from the Skoch Innovation Order of Merit Award 2016 on 14.12.2016
Mahindra Samridhi India Agri Awards 2016
Best University for Agriculture and Allied Courses of the Year 2016 to Tamil Nadu Agricultural University by Asia Education Summit and Awards 2016 Ceremony
RICOH education excellence award to Tamil Nadu Agricultural University by Ricoh India Ltd.
Krishi Shiksha Samman 2016 to Tamil Nadu Agricultural University by Mahindra group
National Institute of Ranking Framework, Ministry of Human Resource development, Govt. of India to Tamil Nadu Agricultural University

 
முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | பொறுப்புத் துறப்பு | தொடர்புக்கு

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2017