index
கால்நடை பராமரிப்பு

தொழில்நுட்ப வீடியோக்கள்

  வேளாண் அறிவியல் நிலையம், நாமக்கல் மாவட்டம் new

பசு   கோழி
video கறவை மாடுகளில் மடிவீக்க நோயும் தடுப்பு முறைகளும் video தீவிர முறையில் நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பு


video கோமாரி நோயும் தடுப்பு முறைகளும் video முட்டை கோழி வளர்ப்பு


video கறவை மாடுகளில் கருத்தங்காமையும் அதன் தீர்வுகளும் video இறைச்சி கோழி வளர்ப்பு
video கறவை மாடுகளில் கருத்தங்காமையும் அதன் தீர்வுகளும் video இறைச்சி கோழி வளர்ப்பு
செம்மறியாடு மற்றும் வெள்ளாடு காடை
video செம்மறியாடு வளர்ப்பு video இறைச்சி காடை கோழி வளர்ப்பு


video வெள்ளாடு வளர்ப்பு video ஜப்பானிய காடை வளர்ப்பு
முயல வான் கோழி
video முயல் வளர்ப்பு video இனப்பெருக்க வான் கோழி வளர்ப்பு


    video வான் கோழி பண்ணைப் பராமரிப்பு
பன்றி
video பன்றி வளர்ப்பு  

 


தகவல்:

தமிழ்நாடு கால்நடை மற்றும் அறிவியல் பல்கலைக்கழகம், சென்னை

Updated on : Feb 2015

 

முதல் பக்கம் |வெற்றிக் கதைகள் |பதிப்பகங்கள் |புகைப்படங்கள் |விண்ணப்பங்கள் |கேள்வி பதில் | தொடர்பு கொள்ள

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் 2009-15