தொடர்புடைய இணையதளங்கள் home முதல் பக்கம்
தேசிய அளவிலான இணையதளங்கள்
1 க்ரிஷி மராடா வாகினி - ஆன்லைன் வேளாண் விற்பனை தகவல் அமைப்புnew     1 உந்துதல் திறன் வளர்ச்சி பற்றிய மொபைல் தொழில்நுட்பம் new
1 வேளாண்மை கூட்டுறவு துறை அமைச்சகம் 1 கேரளா மாநில கிடங்கு கழகம்
1 உணவு பதப்படுத்தும் தொழிற்சாலை அமைச்சகம் 1 ஹரியானா கிடங்கு கழகம்
1 வர்த்தக மற்றும் தொழில் அமைச்சகம், இந்திய அரசு 1 மத்திய கிடங்கு கழகம்
1 தேசிய கூட்டுறவு மேம்பாட்டு கழகம் 1 மேகாலயா மாநில வேளாண் விற்பனை வாரியம்
1 தேசிய தோட்டக்கலை வாரியம் 1 இந்திய தேசிய பல் பொருள் பரிவர்த்தனை
1 வேளாண் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவு பொருட்கள் ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு ஆணையம் (APEDA) 1 வர்த்தக புலனாய்வு மற்றும் புள்ளியியல் தலைமை இயக்குநரகம்
1 தேசிய வேளாண் கூட்டுறவு விற்பனை கூட்டமைப்பு இந்தியா லிமிடெட் (NAFED) 1 குளிர்பதன சேமிப்பை மேம்படுத்துதல்
1 பஞ்சாப் மாநில வேளாண்மை விற்பனை வாரியம் 1 வெளிநாட்டு வர்த்தக கழகம்
1 டெல்லி வேளாண் விற்பனை வாரியம் 1 அக்ரிவாட்ச்
1 பண்ணை விளைபொருள் விலை கொள்கை 1 இந்திய உணவு கழகம்
1 பண கட்டுப்பாடு 1 தேசிய வேளாண் விற்பனை நிறுவனம், ஜெய்ப்பூர்
1 உணவு பாதுகாப்பு நிறுவனம் 1 இந்திய பருத்தி கழகம் லிமிடெட்
1 மத்திய பட்டு வாரியம் 1 இந்திய ஏற்றுமதி நிறுவனங்கள் கூட்டமைப்பு
1 எம்.சி.எக்ஸ் 1 தேசிய பொருட்கள் மற்றும் பங்குகள் பரிமாற்றம் லிமிடெட்
1 என்.எஸ்.இ.எல் 1 வேளாண் விலை ஆணையம்
1 நுகர்வோருக்கான அலுவல்கள், உணவு மற்றும் பொது விநியோக அமைச்சகம் 1 நுகர்வோர் அலுவல்கள் துறை
1 ஆணைய திட்டம் 1 இந்திய தரவு வலைதளம்
1 புள்ளியியல் மற்றும் திட்ட அமலாக்கல் அமைச்சகம் 1 தேசிய வேளாண் சந்தை உலகப்படம்
1 நபார்டு 1 தேசிய உணவு பாதுகாப்பு திட்டம்
1 வேளாண் வங்கியியல் கல்லூரி 1 தமிழ்நாடு மாநில திட்டக்குழு
1 ஏர்த்தேர்ன்  டிலைட்    
சர்வதேச இணையதளங்கள்
1 வேளாண் சந்தை தகவல் அமைப்பு (AMIS) G20ன் முயற்சி     1 சர்வதேச வங்கி
1 ஆசியா பசிபிக் பொருளாதார கூட்டுறவு 1 மண்டல வேளாண் வர்த்தக புலனாய்வு வலையமைப்பு (RATIN)
1 ஆசியா பசிபிக் பொருளாதார கூட்டுறவு 1 பயறு கனடா
1 Information On Fresh Produce Industry 1 உலக உணவு திட்டம்
1

ஆசியா பசிபிக் பொருளாதார கூட்டுறவு

1 பொருளாதார கூட்டமைப்பு மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பு
1 ஆசியா பசிபிக் பொருளாதார கூட்டுறவு 1 வேளாண் வளர்ச்சிக்கான சர்வதேச நிதி
1 ஆசியா பசிபிக் பொருளாதார கூட்டுறவு 1 ஆசியா பசிபிக் தகவல் தளம் (APIP)
1 ஃன்போ தேவ் 1 ஆசியா பசிபிக் பொருளாதார கூட்டுறவு
1 எதிர்கால உணவு 1 ஃபாமிங் ஃபஸ்டு
1 அங்கக தரவு வலையமைப்பு 1 எம் ஃபாம்ஸ்
1 உணவு பாதுகாப்பு வலைவாசல் (IFPRI)     1 உணவு பாதுகாப்பு வலைவாசல் - இந்தியா (IFPRI)


© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் 2014.