AMIS
 
ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி home முதல் பக்கம்
 

ஏர் கார்கோ

இந்திய மாம்பழங்களை அமெரிக்காவிற்கு ஏற்றுமதி செய்வதற்கான வழிமுறைகள்

மாம்பழங்களை ஜப்பானிற்கு ஏற்றுமதி செய்வதற்கான வழிமுறைகள்© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் 2014