வாங்குவோர் விற்போர் களம் home முதல் பக்கம்
1 இ-வியாபாரம் 1 சர்வதேச மலர் ஏல பெங்களூர் லிமிடெட்
1 தேசிய வேளாண் விற்பனை நிறுவனம் (NIAM) 1 இ-பிரஷ்
1 இ-  நேரடி பண்ணை 1 இ-சொளபால்
1 குன்னூர் தேயிலை வர்த்தக சங்கம் 1 பண்ணைகள் மற்றும் விவசாயிகள்
1 இந்திய நறுமணப் பொருட்கள் வாரியம் 1 தோட்டக்கலை உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவு விற்பனை மற்றும் பதப்படுத்துதல் சங்கம் லிமிடெட் (HOPCOMS)
1 இணையத்தில் வேளாண் பொருட்கள் 1 கிறிஸ்டென்சன் பூ ஏலம்
1 ஏலக்காய் இ-ஏலம் 1 உலக வாங்குவோருக்கான இணையம்
1 பொருட்கள் கட்டுப்பாடு 1 அலாக்சன் வர்த்தகம்
1 பேக்கர்ஸ் 1 லீடு எக்ஸ்பிரஸ்
1 ஏற்றுமதி இறக்குமதி தளம் 1 கல்ஃப் பிசினஸ்
1

ஏலக்காய் நேரடி விலை

1 அங்கக வர்த்தகம்
1 பல்பொருள் அங்காடி 1 வேளாண்மை
1 பாரதி பல்பொருள் அங்காடி 1 மதர் டைரி


© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் 2014