உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு சந்தை தகவல் home முதல் பக்கம்
1 விலை நிலவரம்
சந்தை முன்னறிவிப்பு 2016 - சமீபத்திய தகவலnew

சந்தை முன்னறிவிப்பு - பழைய செய்திகள் - 2015
சந்தை முன்னறிவிப்பு - பழைய செய்திகள் - 2014
சந்தை முன்னறிவிப்பு - பழைய செய்திகள் - 2013
த.நா.வே.ப.க உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு சந்தை தகவல்
demic
1 விலை விவரங்கள்
1 ஏற்றுமதி வழிமுறைகள்
1 தரம் மற்றும் தர நிலைகள்
1 உள்கட்டமைப்பு
1 வேளாண் ஏற்றுமதி மண்டலம்
1 அறுவடை பின்சார் தொழில்நுட்பம்
1 வேளாண் சந்தை புலனாய்வு, ANGRAU
1 வேளாண் சந்தை புலனாய்வு மையம், KAU
   
       


© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் 2009-15