12 வது ஐந்து ஆண்டு திட்டம் (2012-17) :: தமிழக அரசு

வ.எண்
பொருளடக்கம்
1.
2.
வேளாண்மை மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட பிற துறைகள்
3.
4.
ஊட்டச்சத்து மற்றும் உணவு பாதுகாப்பு
5.
இயற்கை வள மேலாண்மை


முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | தொடர்புக்கு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் 2015